12–14 éves gyerekek olvasási, könyv- és könyvtárhasználati szokásai

14 éves pufók

14 éves kortól

Mit olvasnak a 12—14 évesek? Milyen helyet foglal el az olvasás a mai tizenévesek szabadidős tevékenységében? Mennyire határozza meg az olvasmányszerkezetet és az olvasáshoz fűződő viszonyt a gyerekek szociokulturális háttere?

14 éves pufók

A szerző ezekre a kérdésekre keresett választ tanulmányában. Ábrahám Mónika 12—14 éves gyerekek olvasási, könyv- és könyvtárhasználati szokásai Korábbi vizsgálatok eredményei alapján jól tudjuk, hogy a gyerekek olvasási kedve, érdeklődése, szokásai a szülői házban látott minták átadása révén alakulhatnak ki, de nem szabad elfeledkeznünk a hazai gazdasági és társadalmi körülmények befolyásoló szerepéről sem.

Jelen dolgozatommal a 12—14 éves gyerekek olvasmányainak szerkezetéről, szabadidőben végzett tevékenységéről, valamint könyv- és könyvtárhasználati szokásairól 14 éves pufók képet adni.

14 éves pufók

Akkor elsősorban a hagyományos általános iskolákban és az újonnan indult hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumokban tanuló diákok olvasási szokásai, könyvhöz való viszonya és a szabadidőben eltöltött tevékenysége közötti különbségekre voltam kíváncsi. Jelen esetben nemcsak az a célom, hogy a most kapott eredményeket összevessem a korábbi vizsgálatok eredményeivel, hanem az is, hogy egy-egy kontraszt bemutatásával rámutassak a hátrányos szociális helyzetben lévő, képzetlenebb, kulturálisan elesettebb családok gyermekeinek szomorú helyzetére.

Galyas Éva Klára versei

Természetesen egyetlen pillanatra sem a megszégyenítés vagy a pellengérre állítás, hanem egyértelműen a sürgős feladatok felismerése céljából. A vizsgálat körülményei, stratégiája és a mintavétel szempontjai A kérdőíves felmérés A megkérdezettek száma volt.

14 éves pufók

Dolgozatomban igyekszem majd kitérni a nemek és az iskolák közötti különbségekre és hasonlóságokra is. Sok esetben csak a két szélsőséges pontot, vagyis a város hátrányosabb helyzetű gyerekei és a jó képességű gimnazista diákok könyv- és könyvtárhasználati szokásait fogom kiemelni és összehasonlítani.

A Don-kanyarból visszavonuló 2. A Hátrahagyottak című novellájában a Don-kanyartól visszavonuló 2. Elért-e Bugyonnijba a valóságban Biczi törzsőrmester?

A 31 pontból álló kérdőív egy-két pont kivételével megegyezik a Nagy Attila vezetésével ben végzett országos felmérés alkalmával használt kérdőívvel. A kérdések középpontjában a könyv- és könyvtárhasználati szokások állnak 9 kérdés.

Az iskolával, a tanulással, a továbbtanulási tervekkel 14 éves pufók a jövőre vonatkozó elképzelésekkel öt, a gyerekek szabadidős tevékenységével három kérdés foglalkozik.

A benne szereplő információk elavultak lehetnek. Jön az év legjobban várt visszavágója a bokszban, Andy Ruiz Jr. Június másodikán az elmúlt évek legnagyobb bokszszenzációját szolgáltatta Andy Ruiz Jr. A 30 éves Ruizt a meccs előtt — a bokszban nem különösebben jártas — szurkolók kiröhögték, testfelépítésével csúfolódtak, gyakorlatilag semmi esélyt nem adtak neki.

További hét kérdés kifejezetten az olvasási szokásokra vonatkozik, végül hét pontban személyi adatok nem, lakhely, iskola, szülők iskolai végzettsége és foglalkozása felvétele volt a cél.

Olvasáslélektan Az életkor, amellyel dolgozatomban foglakozom, a serdülőkör, a pubertás.

Videó: mindenkit ledózerol a 9 éves, pufók rögbis

A kisgyermekkor mellett ugyanis nincs más olyan életkori szakasz, amely a lelki fejlődés szempontjából olyan lényeges, ugrásszerű minőségi változásokat hozna, mint a éves kortól éves korig tartó serdülőkor. Míg a évesekhez leginkább a mese áll közel, addig a Már nem utánozzák az olvasmányok hősét, hanem maguk is hősök akarnak lenni.

14 éves pufók

Ebben a korban azt a könyvet tartják értékesnek, amelynek a cselekménye és lélektani problémái különösek, újszerűek, meglepőek és mozgalmasak; jellemábrázolása alapos, a kifejezései világosak, a megoldása csattanós és sok benne az éles ellentét.

Ezért olyan népszerű a fiúk és a lányok körében is a kalandregény, amely megfelel ezen életkori szakasz pszichikai igényeinek, hiszen az olvasás nem követel az olvasótól nagyobb szellemi munkát, koncentrációt és türelmet, az olvasmány hősei pedig egyértelműen képviselik azokat a tulajdonságokat, amelyekbe a gyerek könnyen beleélheti magát. Hasonlóan nagyon népszerű a körükben a mi okozza a reggeli erekciót regény, a horror, a krimi és a tudományos-ismeretterjesztő irodalom is.

Le Tsar Alexander Popov - Salut les Baigneurs #20

A serdülő gyerek olvasási szokásait meghatározza a nemi szerep is. A fiúk kritikusabb és racionálisabb olvasók a lányoknál, valamivel jobban kedvelik a humoros, kalandos és erősen cselekményes könyveket. Ezzel szemben a lányoknál meglehetősen népszerűek az érzelmesebb történetek és a női írók művei is 1.